HeadlineImage

Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att den prövande har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som läkare.

Det teoretiska provet genomförs digitalt i tentamenslokal. För den teoretiska delen ges den sökande tre chanser.

Omfattning

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag. Det består av ett antal delmoment som tillsammans omfattar 6 timmar. Frågetypen är MCQ (Multiple Choice Questions), det vill säga kryss-svarsfrågor.

Preliminära datum för teoretiska delprov under 2018 är:

24 februari
8 maj
8 september
4 december

Tidigare prov


2016-10-22

2017-01-21

2017-04-04

2017-09-16

2017-11-24

2018-02-24

2018-05-08


Sidansvarig: Peter Forsgren

Utskriftsversion