Till umu.se
HeadlineImage

Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att den prövande har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som läkare.

Det teoretiska provet genomförs i tentamenslokal på dator som tillhandahålls av universitetet. För den teoretiska delen ges den sökande maximalt tre försök. Från första provtillfället har den sökande maximalt 24 månader på sig att genomföra kunskapsprovet.

Omfattning

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag. Det består av ett antal delmoment som tillsammans omfattar 6 timmar. Frågetypen är MCQ (Multiple Choice Questions), det vill säga kryss-svarsfrågor.

Tidigare prov


2016-10-22

2017-01-21

2017-04-04

2017-09-16

2017-11-24


Sidansvarig: Peter Forsgren

Utskriftsversion