Till umu.se
HeadlineImage

Förberedelser

I samband med anmälan till kunskapsprovet får du tillgång till tidigare prov och tillgång till att pröva den programvara som kommer att användas under det teoretiska provet. Du får också tillgång till exempel på OSCE-stationer som kan komma att användas under det praktiska provet.

För att underlätta inläsningen inför provet får du via kurswebben också tillgång till visst inspelat föreläsningsmaterial och aktuella kompendier från läkarprogrammet i Umeå.

Kurslitteratur på läkarprogrammet

Rekommenderad litteratur inför kunskapsprovet är den litteratur som används på svenska läkarutbildningar. Litteraturlista kommer finnas på kurswebben för kunskapsprovet.

Lärandemål för läkarexamen och för AT

Nationella och lokala mål för läkarexamen
Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare


Sidansvarig: Peter Forsgren

Utskriftsversion