Till umu.se

Fakta om kunskapsprovet

Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Såväl målen för AT som för läkarexamen ska prövas i kunskapsprovet.

Så här är proven utformade

Proven är utformade för att mäta de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna verka som legitimerad läkare.

Proven genomförs på svenska. En av delarna i det teoretiska provet innehåller en vetenskaplig artikel på engelska.

Under provet gäller samma regelverk som vid salstentamen respektive OSCE för studenter vid Umeå universitet.

Under det teoretiska delprovet mäts kunskap, viss förståelse och förmåga att tillämpa kunskapen på kliniska fall.

Under det praktiska delprovet mäts färdigheter och förmågor, till exempel att kunna utföra olika uppgifter i en standardiserad klinisk situation.

Proven liknar till utformning och innehåll de prov som används på läkarprogrammen i Sverige, men nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade läkare.

Efter kunskapsprovet

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Umeå universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Om provdeltagaren blivit underkänd tre gånger på det teoretiska provet, två gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 24 månader, rapporterar Umeå universitet det till Socialstyrelsen.


Sidansvarig: Peter Forsgren

Utskriftsversion

Nationell referensgrupp

Umeå universitet har fått i uppgift att koordinera en nationell referensgrupp för kunskapsprovet.

Den nationella referensgruppen består av en lärare från respektive svensk Medicinsk fakultet.

I gruppen finns representanter från Kompletteringsutbildning för utländska läkare och Nämnden för prov efter läkares allmäntjänstgöring.