HeadlineImage

Kunskapsprov för läkare med utbildning från icke EU-/EES-land

Umeå universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU/EES.

Både teoretiska och praktiska kunskaper bedöms med kunskapsprovet. Det består därför av två delprov – ett teoretiskt och ett praktiskt. Båda delproven har ett antal moment som vart och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt.

Provdeltagare har tre chanser på sig att klara det teoretiska provet och två chanser på det praktiska provet. Båda delarna måste vara godkända inom 24 månader från första teoretiska provtillfället.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Personer med läkarutbildning från utanför EU/EES som har fått beslut från Socialstyrelsen att de kan göra kunskapsprovet.

Ansökan till kunskapsprovet

För att kunna anmäla sig till ett provtillfälle måste man först ansöka om att få delta i kunskapsprovet. Mer information och ansökningsformulär finns på Ansökan till kunskapsprov.

De som ansökt om att få delta i kunskapsprovet och som Socialstyrelsen bedömt som behöriga att göra kunskapsprovet, kommer få inloggningsuppgifter till en kurswebb av Umeå universitet.

Förberedelser

På kurswebben finns mer detaljerad information om provformat, provtillfällen, tidigare prov, anmälan till provtillfällen och rekommenderad litteratur med mera. Det finns även en guide till hur man på bästa sätt kan använda materialet för att förbereda sig för provet.

Efter kunskapsprovet

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Umeå universitet slutresultatet till Socialstyrelsen.

Teoretiskt delprov

Med det teoretiska delprovet mäts kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är krävs för att kunna verka som läkare.

Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet mäter förmågan att agera som läkare i kliniska situationer.


Sidansvarig: Peter Forsgren

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Uppdrag från Socialstyrelsen

Umeå universitet får uppdrag att genomföra kunskapsprov för nyanlända läkare

Umeå universitet får uppdrag att genomföra kunskapsprov för nyanlända läkare

validering Umeå universitet får till uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra kunskapsprov för att validera teoretiska och praktiska kunskaper hos läkare som utbildats utanför EU- och EES-området. Detta är en del av Socialstyrelsens arbete med att göra om hela processen för bedömning av utländska utbildningar. Läs hela nyheten