Till umu.se
HeadlineImage

Kunskapsprov för läkare med utbildning från icke EU-/EES-land

Umeå universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU/EES.

Både teoretiska och praktiska kunskaper bedöms med kunskapsprovet. Det består därför av två delprov – ett teoretiskt och ett praktiskt. Båda delproven har ett antal moment som vart och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Personer med läkarutbildning från utanför EU/EES som har fått beslut från Socialstyrelsen att de kan göra kunskapsprovet.

Anmälan till Kunskapsprovet

Anmälan till de teoretiska och praktiska delproven kommer att ske på en kurswebb. För att komma åt kurswebben ska formuläret på sidan Anmälan till kunskapsprov fyllas i. När det formuläret är ifyllt kommer inloggningsuppgifter och behörighet till kurswebben skapas.

Kurswebben

De som Socialstyrelsen bedömt som behöriga att göra kunskapsprovet, och som anmält sig till Umeå universitet för att göra provet, kommer att få inloggningsuppgifter till en kurswebb av Umeå universitet.

Där finns mer detaljerad information om provformat, provtillfällen, anmälan till provtillfällen och rekommenderad litteratur med mera.

Förberedelser inför kunskapsprovet

Teoretiska och praktiska förberedelser

Efter kunskapsprovet

Vad händer efter godkänt kunskapsprov?

Teoretiskt delprov

Med det teoretiska delprovet mäts kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är krävs för att kunna verka som läkare.

Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet mäter förmågan att agera som läkare i kliniska situationer.


Sidansvarig: Peter Forsgren

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Uppdrag från Socialstyrelsen

Umeå universitet får uppdrag att genomföra kunskapsprov för nyanlända läkare

Umeå universitet får uppdrag att genomföra kunskapsprov för nyanlända läkare

validering Umeå universitet får till uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra kunskapsprov för att validera teoretiska och praktiska kunskaper hos läkare som utbildats utanför EU- och EES-området. Detta är en del av Socialstyrelsens arbete med att göra om hela processen för bedömning av utländska utbildningar. Läs hela nyheten