Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att den prövande har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som dietist.

Det teoretiska provet genomförs i form av en skriftlig tentamen. För den teoretiska delen ges den sökande maximalt tre försök.

 
Genomförande

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag och består av ett antal delmoment. Frågetypen är MCQ (Multiple Choice Questions) dvs kryss-svarsfrågor.


Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion