Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att den prövande har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som dietist.

Det teoretiska provet genomförs i form av en skriftlig tentamen. För den teoretiska delen ges den sökande maximalt tre försök. Från första provtillfället har den sökande maximalt 36 månader på sig att genomföra hela kunskapsprovet/lämplighetsprovet.

 
Genomförande

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag och består av ett antal delmoment. Frågetypen är MCQ (Multiple Choice Questions) dvs kryss-svarsfrågor.


Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion