Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet syftar till att mäta förmågan att agera som dietist i ett antal kliniska situationer.

Efter godkänt delprov 1 ansöker provdeltagaren att få genomföra delprov 2 vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet. En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. 

Genomförande i praktiken

Delprov 2 genomförs vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet under två dagar. Provet omfattar olika typer av situationer som relaterar till yrkeskunnandet som dietist.


Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion