Före kunskapsprovet/lämplighetsprovet

Den kunskap och förståelse, de färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för godkänt på kunskapsprovet/lämplighetsprovet, motsvarar svensk dietistexamen. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser, både teoretiska och praktiska.

Så här kan du förbereda dig inför kunskapsprovet/lämplighetsprovet

Rekommenderad litteratur inför kunskapsprovet/lämplighetsprovet är den litteratur som används på svenska dietistutbildningar. Specifika förslag på litteratur samt mer information om provformat kommer finnas på webbsidan för kunskapsprovet/lämplighetsprovet.

Kurslitteratur på dietistprogrammet vid Umeå universitet

Lärandemål för dietistexamen

Nationella mål för dietistexamen


Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion