Fakta om kunskapsprovet/lämplighetsprovet

Syftet med kunskapsprovet/lämplighetsprovet

Syftet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Så här är proven utformade

Proven är utformade för att mäta de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna verka som legitimerad dietist.

Proven genomförs på svenska. Viss litteratur på engelska kan förekomma.


Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion