Efter kunskapsprovet/lämplighetsprovet

Efter godkänt kunskapsprov/lämplighetsprov rapporterar Umeå universitet, institutionen för kostvetenskap slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Om provdeltagaren blivit underkänd tre gånger på det teoretiska provet, två gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 36 månader, rapporterar Umeå universitet, institutionen för kostvetenskap även det till Socialstyrelsen.


Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion