Till umu.se

Anmälan till kunskapsprov/lämplighetsprov

Här finns information om hur du anmäler dig till kunskapsprovet/lämplighetsprovet

För att kunna anmäla dig till kunskapsprovet/lämplighetsprovet måste din utbildning vara granskad av Socialstyrelsen.

Anmälan består sedan av tre steg:

  1. Lämna in dina personuppgifter (se länk nedan)
  2. Du får en inloggning och behörighet till kunskapsprovets/lämplighetsprovet webbsida (inloggningsuppgifterna kommer via mail inom några veckor)
  3. På webbsidan anmäler du dig till provtillfälle. Sista dagen för anmälan är en månad före provtillfället.

Länk till blankett för personuppgifter.

Genomförande av provet

En månad före provtillfället meddelar Umeå universitet till Socialstyrelsen vilka som har anmält sig till provet vid ett visst provtillfälle, och Socialstyrelsen fattar beslut om att provet ska genomföras utifrån detta.

När det är klart skickar Umeå universitet en kallelse till provet.

Datum för delproven

Det första teoretiska provet erbjöds i april 2017 och nästa teoretiska prov är planerat till oktober 2017. Det första praktiska provet kommer att erbjudas november 2017.


Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion