Kunskapsprov/lämplighetsprov för dietister

Umeå universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för dietister som är utbildade utanför EU/EES och lämplighetsprov för dietister med utbildning inom EU/ESS. Kunskapsprovet/lämplighetsprovet genomförs av leg. dietister vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet.

Både teoretiska och praktiska kunskaper bedöms med kunskapsprovet/lämplighetsprovet. Det består därför av två delprov – ett teoretiskt och ett praktiskt. Båda delproven har ett antal moment som var och ett ska vara godkänt för att hela delprovet ska bli godkänt.

Utgångspunkt

Kunskapsprovet/lämplighetsprovet baseras på de Nationella examensmålen för dietistexamen (Högskoleförordning 1993:100) med fokus på att examinera yrkesskicklighet. Dietisternas riksförbund (DRF) definierar yrkeskunnandet som dietist enligt:

Dietist är en person som med akademisk utbildning, kliniska träning och legitimation är unikt kvalificerad att bidra till vården av patienten vid prevention och behandling av nutritionsrelaterade tillstånd. Dietistens yrkeskompetens utgör en syntes av kunskap beträffande näringslära, näringsbehov, livsmedel, livsmedelsval, matlagning, måltidsordning och samtalsmetodik i kontexten av både hälsa och sjukdom, vilket innefattar såväl psykologiska som fysiologiska faktorer. Dietisten har specifik kunskap för att förebygga, utreda och behandla tillstånd som klassificeras med nutritionsdiagnos. Inom kunskapsområdet ligger också att behärska nutritionsterapier samt att kunna ordinera en för individen anpassad behandling baserad på en eller flera terapiformer. Vidare besitter dietisten gedigen kunskap om de olika livsmedel/specialprodukter inom respektive terapiform, som finns att tillgå. Denna yrkeskompetens skiljer dietisten från övriga hälso- och sjukvårdsutövare och motiverar dietistens specifika ansvar i nutritionsbehandlingen. Nutritionsbehandlingsprocessen innebär utredning, diagnos, åtgärd, uppföljning och utvärdering i syfte att behandla nutritionsrelaterade tillstånd utförd av legitimerad dietist. Mot denna bakgrund har dietisten också ett specifikt ansvar för utveckling av nutritionsbehandling, som underlättas av ett stringent och standardiserat språk samt av en logisk struktur i nutritionsbehandlingsprocessen.

Anmälan till Kunskapsprovet/lämplighetsprovet

Anmälan till de teoretiska och praktiska delproven kommer att ske via en webbsida specifikt utformad för kunskapsprovet/lämplighetsprovet. För att komma åt webbsidan ska formuläret under fliken Anmälan till kunskapsprov/lämplighetsprov fyllas i. När formuläret har behandlats kommer inloggningsuppgifter och behörighet till webbsidan skickas till den som sökt till provet.

Vem kan göra kunskapsprovet/lämplighetsprovet?

Personer med utländsk dietistutbildning som har fått beslut från Socialstyrelsen att de kan göra kunskapsprovet/lämplighetsprovet.

Före kunskapsprovet

Teoretiska och praktiska förberedelser.

Efter kunskapsprovet/lämplighetsprovet

Vad händer efter godkänt kunskapsprov/lämplighetsprov?

Webbsida

Kunskapsprovet/lämplighetsprovet har en egen webbsida. Där finns detaljerad information om provformat, provtillfällen, anmälan till provtillfällen och rekommenderad litteratur med mera.

Teoretiskt delprov

Med det teoretiska delprovet mäts kunskap, förståelse och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som dietist.

Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet mäter förmågan att agera som dietist i kliniska situationer.


Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för Kostvetenskap
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär