HeadlineImage

Kunskapsprov för läkare och kunskaps- och lämplighetsprov för dietister

Umeå universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU- och EES-området. Dessutom ska Umeå universitet ansvara för och genomföra kunskapsprov för dietister utbildade utanför EU/EES, och lämplighetsprov för dietister med utbildning inom EU/EES.

Syftet med proven är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Efter godkänt prov rapporterar Umeå universitet slutresultatet till Socialstyrelsen, som därefter fattar beslut om nästa steg.

För mer information om läkarprovet, se flik till vänster. Mer information om kunskaps- och lämplighetsprov för dietister kommer inom kort.


Sidansvarig: Umeå universitet

Utskriftsversion